Schreibwerkstatt

Schreibwerkstatt

Thema :  Der Fuchs

Der Fuchs galt als Fruchtbarkeitssymbol in der chinesischen und japanischen Mythologie , für die Christen hingegen, stand er als Teufel, als Symbol der Hexerei.

Der Fuchs kann sich sehr gut an seine Umgebung anpassen. Er ist schlau, und entwickelt, wenn nötig, ein soziales Wesen.

Viele Autoren haben sich am Fuchs inspiriert, unter anderem, der Luxemburger Michel Rodange. Seine Tierfabel  De Renert , basierend auf Goethes Werk: Reinecke Fuchs, beschreibt  die luxemburgische Gesellschaft aus dem frühen 20. Jahrhundert; nicht zu vergessen die Fabeln von Jean de La Fontaine.

Als erstes hat jeder Teilnehmer eine Gutnachtgeschichte zum Thema Fuchs geschrieben, danach einen Text zu seinem sozialen Wesen und als letztes bekannte Redewendungen und Sprüche aufgeschrieben.

Textbeispiel:

D’Fuussekaul

Dat ass net nëmmen den Numm Gewan, nördlech vun hei.

Mee et ass fir déi Saison, wou de Fuuss mat senger Famill eng Wunngemeinschaft wollt grënnen.

Si hu fläisseg gesicht, fir

Kandidaten ze fannen fir déi Wunngemeinschaft.

E grousst Schëld war opgestallt „ à louer“. De Fussepapp stoung virun der Dier an déi éischt Clienten hu sech och schonn afonnt:  

Dat waren eng Rei Maulwierf an hu behaapt, si kéinten am Noutfall  d’Fundamenter stäerken an den ënneschte Keller vergréisseren.

E klengt Fierkelchen mengt, seng Aarbecht wier och wichteg, well bei Honger kéint hatt d’Champignonen ënnert dem Buedem fannen.

Esouguer en Hunn huet sech gemeld: et wier jo wichteg datt moies een d’Trompett géing blosen.

An esou ass dat weidergaang bis an de spéiden Owend ....

Gilbert H.